வர்ம வாத எண்ணெய்

150.00

+ Free Shipping

வெறிகோஸ் வெயின், நரம்பு தளர்ச்சி, கை,கால் நடுக்கம்,மூட்டு வீக்கம்,வாதம்,பக்க வாதம்,மூட்டு வாதம்,முடக்கு வாதம், முக வாதம், ஆமை வாதம், மேக வாதம், ஆலை வாதம் போன்ற அனைத்து விதமான வாதம், நரம்பு சம்மந்தமான நோய்களை தீர்க்கும் வல்லமை கொண்டது

*வர்ம வாத தைலம் பலவகை மூலிகைகளால்ஆனது.
*வெறிகோஸ் வெயின், நரம்பு தளர்ச்சி, கை,கால் நடுக்கம்,மூட்டு வீக்கம்,வாதம்,பக்க வாதம்,மூட்டு வாதம்,முடக்கு வாதம், முக வாதம், ஆமை வாதம், மேக வாதம், ஆலை வாதம் போன்ற அனைத்து விதமான வாதம், நரம்பு சம்மந்தமான நோய்களை தீர்க்கும் வல்லமை கொண்டது

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “வர்ம வாத எண்ணெய்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart