மூலிகை முடி எண்ணெய்

150.00

+ Free Shipping

தலை நீர் சரி செய்ய, தலை வலி நீங்க, தலை பாரம் சரியாக, முடிஅடர்த்தி அதிகரிக்க, முடி உதிர்தல் குறைய, முடிபளபளப்பாக, முடி வெடிப்பு சரியாக, முடி பலம் பெற, முடி நீளமாக வளர, உடல் சூடு நீங்க, கண் சூடு நீங்க முடி எண்ணெய் பயன்படுகிறது.

*முடி எண்ணெய் மருத்துவ குணம் மிக்க மூலிகைகள் மற்றும் வேர்களால் தயாரிக்கப்பட்டது.
*தலை நீர் சரி செய்ய, தலை வலி நீங்க, தலை பாரம் சரியாக, முடிஅடர்த்தி அதிகரிக்க, முடி உதிர்தல் குறைய, முடிபளபளப்பாக, முடி வெடிப்பு சரியாக, முடி பலம் பெற, முடி நீளமாக வளர, உடல் சூடு நீங்க, கண் சூடு நீங்க முடி எண்ணெய் பயன்படுகிறது.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “மூலிகை முடி எண்ணெய்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart